Kulturbryggan

Screen Shot 2015-05-21 at 8.11.01 PMhas released their annual report for 2014-2015, featuring The Economic Body. The report highlights the unique collaboration between the academic field and the arts, and allows a public transparency into the project, regarding how it evolved, and what insights have been generated.
See full report.

“Genom projektet har jag lärt mig att det krävs ett sammanhang för att tvärdisciplinär diskussion och reflektion ska uppstå, och en koreograf har möjligheten att skapa detta sammanhang genom den konstnärliga processen.” – Anna-Mi Fredriksson

På vilket sätt koreograferas individers beteende av socialt konstruerade system och strukturer? I en process bestående av reflektion, diskussion och koreografiska experiment skapades The Economic Body, ett verk som belyser och problematiserar koreografins och ekonomins performativa aspekter. Bakom projektet står Anna-Mi Fredriksson, klassiskt skolad dansare tillika student vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har genom den studentdrivna organisationen SASSE Art Division etablerat ett unikt samarbete mellan Handelshögskolan och Weld, en konstnärsdriven plattform för dans och konst. Anna-Mi Fredriksson upplever att intresset för projektet har växt både inom och utanför samarbetsinstitutionerna.

Projektet har presenterats för en bred publik vid den internationella forskningskonferensen Art of Management & Organization (AoMO) Conference på Copenhagen Business School (CBS), på Handelshögskolans doktorspromotion i Blå Hallen, samt under två föreställningar på Weld. Vid dessa tillfällen bjöds publiken in att delta i interaktiva moment, som till exempel i processens initiala skede då en diskussion hölls med forskare och studerande inom ekonomi, sociologi, filosofi och konst, samt vid föreställningarna på Weld, där interaktiva reflektioner från publiken dokumenterades. Kulturbryggan menar att liknande frågor har ställts inom konsten tidigare, men när projektägaren ställer dessa från rätt plats – inifrån ekonomins egen högborg på Handelshögskolan i Stockholm och ges tillgång till både lärare och studenter, har man möjlighet att på allvar påverka attityder och tänkande i den ekonomiska sfären. Projektet fortätter att utvecklas. Med utgångspunkt i publikens reflektioner från Weld drivs processen vidare tillsammans med dansarna Kajsa Sandström och Mia Hjelte. Nu planeras, i samarbete med organisationen Fluxum Foundation i Schweiz medverkan i MIA Milan Image Art Fair i april 2015 samt en kortfilm för framtida utställningsmöjligheter.

” Jag upplever att det finns ett behov av att skapa fler möjligheter till utbyte av kunskap och idéer mellan den ekonomiska och kulturella samhällssfären kring hur kulturell verksamhet kan samverka med det ekonomiska området för en bättre samhällsutveckling.”
– Anna-Mi Fredriksson

Screen Shot 2015-05-21 at 8.10.37 PM

Advertisement