Archives for category: News

Screen Shot 2016-02-15 at 18.37.47
Stockholm Dansfilmfestival participates at the inauguration of Teaterkvarteren in Sundsvall, Sweden. 24 dance films will be presented by creators from all over Sweden. The event takes place on 12th March 2016.

The Economic Body is screened in Block 3: 14.00-14.30. Free entry.

More information: Norrdans

Advertisement

A short film of The Economic Body was featured at Stockholm Dansfilmfestival at Zita the 21 December. More screenings are to be announced during spring 2016.

More about Stockholm Dansfilmfestival

Screen Shot 2016-02-09 at 17.40.51Screen Shot 2016-02-09 at 17.39.46

Kulturbryggan

Screen Shot 2015-05-21 at 8.11.01 PMhas released their annual report for 2014-2015, featuring The Economic Body. The report highlights the unique collaboration between the academic field and the arts, and allows a public transparency into the project, regarding how it evolved, and what insights have been generated.
See full report.

“Genom projektet har jag lärt mig att det krävs ett sammanhang för att tvärdisciplinär diskussion och reflektion ska uppstå, och en koreograf har möjligheten att skapa detta sammanhang genom den konstnärliga processen.” – Anna-Mi Fredriksson

På vilket sätt koreograferas individers beteende av socialt konstruerade system och strukturer? I en process bestående av reflektion, diskussion och koreografiska experiment skapades The Economic Body, ett verk som belyser och problematiserar koreografins och ekonomins performativa aspekter. Bakom projektet står Anna-Mi Fredriksson, klassiskt skolad dansare tillika student vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har genom den studentdrivna organisationen SASSE Art Division etablerat ett unikt samarbete mellan Handelshögskolan och Weld, en konstnärsdriven plattform för dans och konst. Anna-Mi Fredriksson upplever att intresset för projektet har växt både inom och utanför samarbetsinstitutionerna.

Projektet har presenterats för en bred publik vid den internationella forskningskonferensen Art of Management & Organization (AoMO) Conference på Copenhagen Business School (CBS), på Handelshögskolans doktorspromotion i Blå Hallen, samt under två föreställningar på Weld. Vid dessa tillfällen bjöds publiken in att delta i interaktiva moment, som till exempel i processens initiala skede då en diskussion hölls med forskare och studerande inom ekonomi, sociologi, filosofi och konst, samt vid föreställningarna på Weld, där interaktiva reflektioner från publiken dokumenterades. Kulturbryggan menar att liknande frågor har ställts inom konsten tidigare, men när projektägaren ställer dessa från rätt plats – inifrån ekonomins egen högborg på Handelshögskolan i Stockholm och ges tillgång till både lärare och studenter, har man möjlighet att på allvar påverka attityder och tänkande i den ekonomiska sfären. Projektet fortätter att utvecklas. Med utgångspunkt i publikens reflektioner från Weld drivs processen vidare tillsammans med dansarna Kajsa Sandström och Mia Hjelte. Nu planeras, i samarbete med organisationen Fluxum Foundation i Schweiz medverkan i MIA Milan Image Art Fair i april 2015 samt en kortfilm för framtida utställningsmöjligheter.

” Jag upplever att det finns ett behov av att skapa fler möjligheter till utbyte av kunskap och idéer mellan den ekonomiska och kulturella samhällssfären kring hur kulturell verksamhet kan samverka med det ekonomiska området för en bättre samhällsutveckling.”
– Anna-Mi Fredriksson

Screen Shot 2015-05-21 at 8.10.37 PM

Further performances

and research is approaching for The Economic Body as the project has been invited to present at MIA Fair Milan in April 2015. The exhibition is presented in collaboration with the organization Fluxum Foundation and their interdisciplinary art space, FLUX Laboratory.

Screen Shot 2015-03-19 at 8.58.40 AM

For participation

in the 7th international Art of Management & Organization Conference, The Economic Body received the AoMO Bursary. The conference is held at Copenhagen Business School 28th-31st August.

Photo © CBS

Date: 28 August, 7.30 pm
Dance: Sandra Gerdin and Kajsa Sandström
Venue: Kilen at Copenhagen Business School

Information: http://www.artofmanagement.org/

Part 1 accepted to the
Art of Management Conference 2014

logo

The first part of The Economic Body has been invited to present at the AoM Conference, Copenhagen Business School, 28th-31st August 2014.

ABSTRACT
Can insights about economic theory be understood through artistic embodiment? The Economic Body is an interdisciplinary study, combining the fields of economics and contemporary dance choreography. The first part elaborates choreographically on the performative aspect of economic theories and processes. If economic models not only describe reality but also contributes to constructing a rational social reality, how would individuals act if this rational social construction was removed? Are there contexts where we actively seek to demolish normative structures? In order to explore these questions, theoretical research is combined with a study of bodily actions, based on the assumption of economic rationality.

http://www.artofmanagement.org/

 

 

The Economic Body has received funding from Kulturbryggan,

a government committee supporting interdisciplinary and experimental projects. The aim of the project is to develop new artistic methods by integrating academic and artistic processes, around the topic of economics and the body. Throughout 2014, discussions will be held with researchers within the fields of economics, organisational theory, sociology and performance studies among others.